διάλεξε την ευφυέστερη καρκινική φράση

Ποια καρκινική φράση είναι η ευφυέστερη;

Καρκινική φράση είναι η συμμετρική επιγραφή που μπορεί να διαβαστεί είτε από την αρχή είτε από το τέλος.

Αρχαία ελληνικά και λατινικά είναι οι γλώσσες στις οποίες έχουν καταγραφεί οι περισσότερες παλίνδρομες φράσεις. Στη νεοελληνική ,λόγω των καταλήξεών της, είναι πιο σπάνιες! Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν πρόσφατες φράσεις ανάλογου επιπέδου,ίσως και υψηλότερου, με τις αρχαίες επιγραφές. Ποια θεωρείς ευφυέστερη;

Διάλεξε την ευφυέστερη καρκινική φράση!

346
Ποια είναι η ευφυέστερη;

Οι συμμετοχές του poll

  1. Νόμον, ο κοινός, έχε σον οικονόμον
  2. Σος ειμί, τίμιε, σός
  3. Ιερά σα παρά χείλη, Ήλιε, χαρά πάσα ρει
  4. Νίψον ανομήματα, μη μόναν όψιν
  5. Σοφά ται και μη, γη μια και τάφος
  6. Νοσώ. Σύ ος η ίαμα, Ιησού, σώσον
  7. Α καλά μαλάκα

Απάντησες σε αυτά τα quiz;